Procesja

Procesja formuje się po wieczornej Mszy św. w sanktuarium w Pompejach

Procesja formuje się po wieczornej Mszy św. w sanktuarium w Pompejach