Procesja

Uczestniczą tłumnie mieszkańcy miasta, śpiewając nabożne pieśni

Uczestniczą tłumnie mieszkańcy miasta, śpiewając nabożne pieśni