Miesięczne nabożeństwo do św. Józefa

27-oltarz-smierc-sw-jozefa-kopia-e1612461839321

Większość z nas, Polaków, kojarzy tylko jedną modlitwę związaną z sanktuarium Królowej Różańca Świętego w Pompejach: nowennę pompejańską. Tymczasem nie jest to modlitwa ani tam najbardziej znana, ani rozpowszechniana. Zdecydowanie, to „Suplikacja do Matki Bożej Pompejańskiej” stanowi naczelną modlitwę duchowości pompejańskiej. Jako drugie w kolejności należałoby wskazać „Nabożeństwo dwudziestu sobót”, następnie „Miesiąc ku czci św. Józefa”, dalej – nabożeństwo do Michała Archanioła oraz modlitwę za zmarłych. Wszystkie te modlitwy autorstwa bł. Bartola omówimy w kolejnych wydaniach „Królowej Różańca Świętego”.


Jako pierwsze opiszmy nabożeństwo „Miesiąc ku czci św. Józefa”, z tej racji, że początek roku kieruje nasze myśli na marzec – miesiąc poświęcony właśnie temu świętemu. Ponadto papież Franciszek 8 grudnia 2020 roku ustanowił św. Józefa patronem roku 2021. Jest to więc dla nas dodatkowa motywacja, aby lepiej poznać Ziemskiego Ojca Zbawiciela. Papież w liście „Patris corde” („Ojcowskim sercem&rdquoWinking wzywa nas „do naśladowania jego cnót i jego zaangażowania”, zachęca nas do błagania go „o łaskę nad łaskami: o nasze nawrócenie”.


miesiac-ku-czci-w-jozefa

Wspomniany list papieski powstał z okazji 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła powszechnego. Dokonał tego Pius IX, pisząc: „Uważamy za rzecz bardzo pożyteczną, by lud wierny przywykł wzywać oprócz Dziewicy Bogarodzicy także Jej przeczystego Oblubieńca, św. Józefa z szczególną pobożnością i ufnością”. Jego następca, Leon XIII, w opublikowanej w 1889 roku encyklice „Quamquam Pluries” („O świętym Józefie i jego posłannictwie&rdquoWinking pisał, że Józef „winien być uważany za Opiekuna i Obrońcę Kościoła, który prawdziwie jest domem Pańskim i Królestwem Bożym na ziemi”. W tym samym roku papież wprowadził zwyczaj, by po różańcu odmawiać modlitwę „Do ciebie, św. Józefie”, a ponadto zaproponował poświęcenie św. Józefowi całego marca na czas szczególnego nabożeństwa. Wtedy rozpoczął się renesans kultu tego świętego w Kościele.


Czytelnik zapyta: jak to się wiąże z sanktuarium pompejańskim? Otóż w marcu 1888 roku w rodzinie Bartola Longo i Marianny de Fusco, założycieli sanktuarium i przyjaciół Leona XIII, miał miejsce niezwykły cud za wstawiennictwem św. Józefa. Córka Marianny, Giovannina, została nagle i całkowicie uzdrowiona ze śmiertelnej choroby, mimo diagnoz lekarskich wskazujących na nieuleczalność i szybką śmierć. Jak wspominała matka: „szykowano już trumnę”, postanowiono jednak zawierzyć chorą św. Józefowi. Po cudzie jako wotum dziękczynne postanowiono poświęcić ołtarz ku czci św. Józefa w sanktuarium pompejańskim (opisujemy tę historię dokładniej w 42. wydaniu „Królowej Różańca&rdquoWinking. W kolejnym roku, już po ukazaniu się encykliki Leona XIII, Bartolo Longo odczuł potrzebę przyspieszenia działań. Zrządzeniem Opatrzności nawiązał kontakt z artystą Ponziano Loverinim, który był autorem obrazu św. Józefa dla Leona XIII. Malarz odwiedził Pompeje i przystąpił do pracy nad obrazem do budowanego ołtarza. Dzieło przedstawia scenę śmierci św. Józefa, który odchodzi do nieba, podtrzymywany przez Jezusa, obok łoża klęczy Maryja.


To dzieło zapoczątkowało serię prac artystycznych na rzecz sanktuarium. 7 maja 1890 roku kardynał Santfelice, arcybiskup Neapolu, uroczyście poświęcił ołtarz św. Józefa. Na tym nie koniec starań bł. Bartola. Aby rozwijać kult św. Józefa w sanktuarium, Longo napisał miesięczne nabożeństwo na jego cześć. Wybór myśli i opracowań o świętym wzbogacił własnymi rozważaniami i modlitwami. Tak powstała książka „Miesiąc ku czci św. Józefa”. Publikacja doczekała się wielu wznowień we Włoszech i stała się bardzo popularna. Nigdy nie straciła na aktualności.


O modlitwach bł. Bartola Longo piszę w "Królowej Różańca Świętego" – zobacz "Duchowość pompejańska". Artykuły ukazują się od 202 r. i będą przez cały 2021.


Powstała też specjalna strona dedykowana nabożeństwu św. Józefa – www.jozef.krolowa.pl – zapraszam!


A o samym ołtarzu popełniłem wpis tutaj: https://krolowa.pl/pompejanski-oltarz-sw-jozefa/

blog comments powered by Disqus

Strona wykorzystuje ciasteczka do celów statystycznych oraz komentarzy na blogu